Neconformitate privind transparența decizională pe pagina de internet a Ministerului pentru Societatea Informațională

Pe pagina de internet a Ministerului pentru Societatea Informațională a fost sesizat că în secțiunea Transparență decizională, proiectele de act normativ afișate nu au înscrisă data publicării lor, confrom art.7, 2), din Legea 52/2003.