Neconformitate privind transparența decizională pe pagina de internet a Ministerului Culturii

Pe pagina de internet a Ministerului culturii a fost sesizat că secțiunea Proiecte de Acte Normative nu a fost actualizată din aprilie 2014. Deseamenea, la secțiunea Dezbateri Acte Normative , dezbaterile afișate nu au nici o informație privind data desfășurării, data preluării recomandărilor, sau data publicării proiectului de act normativ respectiv, confrom art.7, 2), din Legea 52/2003.