Dezbateri Publice

Academia de Advocacy nu își asumă monitorizarea exhaustivă, integrală și completă a tuturor dezbaterilor publice active, la un anumit moment. Monitorizarea instituțiilor publice se va realiza în limita capacității de monotorizare asigurată prin resursele alocate acestei activități în cadrul proiectului "Campaniile Coaliţiei 52 – conştientizare, monitorizare, consolidare, influenţare" și a transparenței decizionale reale manifestate de diversele autorităti publice inițiatoare de dezbateri publice.

DEZBATERI PUBLICE LA NIVEL LOCAL

Cluj-Napoca 28/01/2016 Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2016 Termen depasit
Timișoara 02/12/2015 Hotararea Consiliului Local nr. 427/16.10.2015, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reorganizarea circulatiei rutiere pe inelul I de circulatie si reproiectarea infrastructurii rutiere si de transport public (Pasaj P-ta Victoriei) Termen depasit
Timișoara 14/10/2015 Regulamentul referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de... Termen depasit
Hunedoara 09/04/2015 Documentaţia de urbanism „hotel d+p+2e, sală festivităţi d+p sistematizare verticală şi împrejmuire proprietate" precum şi regulamentul local de urbanism aferent Termen depasit
Satu Mare 01/04/2015 Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor planului urbanistic zonal hală depozitare produse fitosanitare Satu Mare str. Gorunului nr. 1 Termen depasit
Timișoara 26/03/2015 Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcţiuni complementare”, Calea Urseni nr.36, Timişoara Termen depasit
Lugoj 24/03/2015 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Cinematografului "Bela Lugosi” Termen depasit
Oradea 17/03/2015 Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a drepturilor de acces pe proprietăţile Municipiului Oradea Termen depasit
Timișoara 11/02/2015 Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Termen depasit
Cluj-Napoca 08/01/2015 Proiectului de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anul fiscal 2015, de cota de impozitare redusa la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A”, care detin o certificare oficiala, recunoscuta la nivel mondial (L.E.E.D., B.R.E.E.A.M., D.G.N.B., C.A.S.B.E.E. si GREEN STAR... Termen depasit
Cluj-Napoca 17/12/2014 Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 Termen depasit
Lugoj 26/11/2014 Stabilirea tarifelor minime de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta si terenuri pentru anul 2015 Termen depasit