Dezbateri Publice Centrale

Academia de Advocacy nu își asumă monitorizarea exhaustivă, integrală și completă a tuturor dezbaterilor publice active, la un anumit moment. Monitorizarea instituțiilor publice se va realiza în limita capacității de monotorizare asigurată prin resursele alocate acestei activități în cadrul proiectului "Campaniile Coaliţiei 52 – conştientizare, monitorizare, consolidare, influenţare" și a transparenței decizionale reale manifestate de diversele autorităti publice inițiatoare de dezbateri publice.

DEZBATERI PUBLICE LA NIVEL CENTRAL

01/08/2016 Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social Guvernul va crea Registrul Unic al Transparenței Intereselor cu informații despre interacțiunea dintre grupuri din societate și decidenți Termen depasit
12/04/2016 Ministerul Sănătăţii proiectul de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului... Termen depasit
21/03/2016 Ministerul Sănătăţii - proiectul de Ordin pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul public național al prețurilor; - proiectul de Ordin pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele... Termen depasit
11/03/2016 Ministerul Muncii si Justitiei Sociale Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice Termen depasit
03/03/2016 Ministerul Muncii si Justitiei Sociale proiectul de Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi violenţei în familie pentru perioada 2016-2018 Termen depasit
12/02/2016 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale proiectul de Lege privind Securitatea Cibernetică a României Termen depasit
01/02/2016 Ministerul Sănătăţii Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015 Termen depasit
06/05/2015 Ministerul Muncii si Justitiei Sociale Proiectul de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției Termen depasit
02/04/2015 Ministerul Muncii si Justitiei Sociale proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 2014-2020 Termen depasit
16/01/2015 Ministerul Sănătăţii Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Termen depasit
13/01/2015 Ministerul Sănătăţii Proiectul de Ordin privind aprobarea normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman. Termen depasit